Bæredygtighed

Bæredygtighed

Bæredygtig udvikling er vigtigt for os alle og især vores fremtid. Bæredygtighed har en økonomisk, social, og økologisk synsvinkel. Ifølge den er det hensigten at strukturere civilisation og menneskelig aktivitet på en måde, så man på den ene side kan efterkomme samfundets og borgernes behov og udfoldelsestrang i nutiden, mens man på den anden side bevarer biodiversitet og de naturlige økosystemer.

Hos ML har vi tiltag som bringer bæredygtigheden mere og mere ind i vores hverdag. Her er nogle eksempler:

  • Vi sortere vores affald.
  • Vi har elektroniske løsninger som mindsker vores forbrug af papir.
  • Vi bruger ikke engangsplastik i vores kantine.
  • Vi vælger bæredygtige samarbejdspartnere.
  • Vi køber ind til vores produktion, projekt baseret for at undgå overforbrug af ressourcer.
  • Vi har en intern bæredygtigheds strategi som skal bringe os hen til vores ambition om, at reducere vores CO2 forbrug med minimum 25% ved udgangen af 2025.